www.levneucto.wbs.cz - mzdy, účetnictví, daně

Popis tras, které jezdíme.

1) Pěticestí - Orlické hory
Šerlich - parkoviště pod Masarykovou chatou (restaurace), stoupáme 500 m červenou t. zn., než odbočíme vpravo do stopy. Podjedeme Malou Deštnou (1090 m. n. m.) a vystoupáme na Velkou Deštnou (1115 m. n. m.; kiosek horské služby a dřevěná rozhledna), dále po červené t. zn. Jiráskovou cestou na Jelenku (1096 m. n. m.), do sedla Pod Homolí. Odtud vlevo modrou t. zn., udržovanou stopou nad Orlickým Záhořím na Pěticestí ( 1004 m. n. m.; kiosek HS). Zpět cestou zvanou "Bunkrovka" do sedla Pod Homolí a červenou t. zn., Jráskovou cestou po hřebeni na Velkou Deštnou, přes Malou Deštnou (1090 m. n. m.) na parkoviště pod Šerlichem.
Délka trasy je 26 km (VOLT 37 km).

2) Vrchmezí - Orlické hory
Deštné v Orlických horách – Zákoutí, konečná zastávka autobusu - modrou t. zn. (nebo po silnici) stoupáme necelé 2 km na Luisino údolí – rozcestník a souběh modré se zelenou t. zn.. Pokračujeme upravenou stopou vlevo, plání a téměř po rovině k lesu. Lesní cestou po modré t. zn. stoupáme Pod Maruší (1042 m. n. m.), do sedla pod Jelenkou (1047 m. n. m.). Nyní vlevo po červené t. zn. na Velkou Deštnou (1115 m.n.m.; dřevěná rozhledna a kiosek horské služby), přes Malou Deštnou (1090 m. n. m.) na Masarykovu chatu na Šerlichu (restaurace, ubytování) a dále po státní hranici přes Šerlich (1027 m. n. m.) na Bukačku (985 m. n. m.), Polomské sedlo (1015 m. n. m.) a Vrchmezí (1084 m.n.m.). Po hřebeni a červené t. zn. se vracíme zpět na Polomské sedlo. Odtud vpravo po zelené t. zn. na Sedloňovský vrch (1050 m. n. m.), Černý kříž a Kamenný vrch (1035 m. n. m.). Po zelené t. zn. pokračujeme ještě 2,5 km a dál po udržované cestě (neznačeno), k Národnímu domu do Deštného v Orlických horách.
Délka trasy je 24 km (VOLT 36 km).

3) Skály - Adršpach
Adršpach, nádraží ČD - jedeme vedle kolejí (neznačeno) 400 m, směr Trutnov. Za můstkem vlevo loukou k domkům u skal 300 m. Přejdeme koleje a podle domků po cestě 200 m. Dále asi 30 stupňů vpravo do louky. Pokračujeme směrem na hrot lesa tak, že po 50 m opět přejdeme koleje. Zde je červená t. zn., kterou pokračujeme pod Starozámeckým vrchem (681 m.n.m.), kde je souběh žluté t. zn. s červenou. Žlutá t. zn. nás vede přes Kalousy, pod Liščí horou (710 m. n. m.), a pod Čápem (786 m.n.m.), k osadě Skály (647 m. n. m.). Zde je křižovatka žluté, červené a zelené t. zn. (a zámeček - letní sídlo arcidiecéze do dnešní podoby přestavěn r. 1666, nyní zámecký hotel Bischofstein v sezonu otevřen). Pokračujeme po zelené t. zn. přes Čihadlo (650 m. n. m.) na Solovický dvůr. Strmým sjezdem, většinou za přítomnosti kamenů, točivou vozovkou na křižovatku silnice Česká Metuje - Stárkov - Jívka, kterou křížíme a stoupáme vpravo lesem asi 100 m. Dál vystoupáme vlevo na Solovické pole ( 558 m. n. m.; neznačeno), plání asi 200 m vlevo od lesa, lehkým terénem pod Vysokým kamenen, odkud po 1,8 km křížíme žlutou a zelnou t. zn. a mírně klesáme, směrem na strom a rozcestník U kaštanu (křížek s kaštanem) v pláni 1,5 km. Nyní před sebou vidíme štíty domů Velkých Petrovic. Jedeme vpravo nad Petrovičkami k vodárně s blikajícím vysílačem. 100 m před vodárnou odbočíme vlevo a jedeme podle lesa a do lesa stejným směrem. Po 100 m odbočíme vpravo pod mladým listnatým porostem v lese a po dalších 100 m jsme na lesní cestě, kterou klesáme, kolem vodárny na louku. Loukou klesáme při zachování směru k cípu lesa, na lesní cestu, kterou pokračujeme 1 km do Žabokrk k transformátoru a k silnici Stárkov - Hronov, po které vlevo, 150 m je Hronov - zastávka ČD.
Délka trasy je 24km (VOLT 38 km).

18) Krkonoše z Janských Lázní
Janské Lázně, Hofmanova bouda - stoupáme po žluté t. zn.. Po 500 m přijdeme na modrou t. zn., Lobkovicovu c., kterou pokračujeme přes Zrcadlovky na křižovatku modré a červené t.zn.. Zde se dáme po červené t. zn. přes Kolínskou, Náchodskou, Hrnčířské a Lesní b., Liščí horu (1362 m. n. m.), Rozcestí (1344 m. n. m.) na Výrovku. Odtud klesáme po zelené t. zn. a rolbou vyhrnuté cestě přes Richtrovy b. do Pece pod Sněžkou.
Délka trasy je 30 km (VOLT 45 km).

4) Broumovské stěny z Bohdašína
Bohdašín, nádraží ČD - přejdeme koleje a 50 m vpravo podle trati. Dostáváme se na bývalou zelenou t. zn.. Stoupáme strání mezi porostem nad osadu Hony 2,5 km a dál na Honské sedlo, kde přejdeme silnici Pěkov - Broumov a pokračujeme zelenou t. zn., klesající lesní cestou 1 km. Dál klesáme neznačenou lesní cestou do Hlavňova. Vyjedeme z lesa a po 150 m přejdeme úzkým můstkem vlevo na pěšinu, která vede úbočím Hlavňova ke hrázi (restaurace). Pokračujeme vpravo mezi restaurací a hrází, k silnici Bukovice - Suchý důl. Vlevo po silnici kolem kravína do Suchého dolu 700 m. Ze Suchého dolu přímý směr po žluté t. zn., a zelené cyklotrase k Barešovu kříži, zde vlevo na žlutou cyklotrasu. Po ní 800 m k lesu, kde je modrá t. zn., kterou klesáme lesem 2 km nad Bělý. Mírně stoupáme plání ke kravínu nad Bělím (neznačeno) a dál plání pod Broumovskými stěnami, střídavě lehce stoupáme a mírně klesáme do Řeřišnýho k turistické mapě. Zde vpravo přes most překřížíme červenou t. zn., vystoupáme 5 m stráně (neznačeno). Dál plání nad hospodářské stavení. Po 300 m přijedeme k silnici Machov - Machovská Lhota, na modrou t. zn., která mírně vlevo, klesá, opět loukou 500 m do Machovské Lhoty, k restauraci U Lidmanů. Odtud pokračujeme přes most a po cestě mezi domky 200 m ke zvoničce. Odbočíme vlevo proti zvoničce a za domkem vpravo, 400 m plání, mezi ohrazením pastvin, dál pod můstek a sjezdovku (restaurace). Od restaurace stoupáme šikmo vlevo pod les a kopírujeme tvar vrchu Bučina ( 622 m. n. m.). Z hrotu Bučiny mírně klesáme úbočím 600 m. Nyní stoupáme k samostatně stojícímu stromu v louce 400 m (Pod Machovskými končinami). Pokračujeme mírným stoupáním do "klínu", který tvoří koruny jehličnatého lesa před námi. Lesní cestou vpravo klesáme 500 m strměji, míjíme stavení a převážně mírně klesajícím terénem sjedeme do Sedmákovic. Zde křížíme červenou t. zn. a pokračujeme přímo, lesní cestou (neznačeno), do Žďárek. Žďárky projdeme na křižovatku Hronov - Velké Poříčí, nyní stoupáme vpravo, silnicí na Hronov. Po 250 m odbočíme vlevo silnicí ke kravínu. Stejným směrem pokračujeme k prvnímu stavení, před kterým jedeme přímo. Mezi vrchem Homolkou a rybníky projedeme k řadě domků ve Velkém Poříčí. Po 400 m přejdeme silnici Hronov - Žďárky na cyklostezku 22, k můstku přes řeku. Můstkem přímo plání na druhý stožár vys. napětí (neznačeno) a od něj kolem řady porostu k můstku před celnicí a zpět na cyklostezku 22, kterou jedeme přes Běloves do Náchoda.
Délka trasy je 37 km (VOLT 54 km).

5) Jestřebí hory z Petříkovic
Petříkovice, nádraží ČD - za nádražní budovou vlevo 100 m je zelená t. zn., která nás dovede strmým stoupáním vpravo, lesem, 1 km na vrchol Smrk (584 m. n. m.), přes Paseky (restaurace), pod vrcholem Žaltman (739 m. n. m., rozhledna), na červenou t. zn. k rozcestníku u Bílého kůlu. Pokračujeme červenou t. zn., širokou panskou cestou, která nás vede přes Kolčarku, Odolov (restaurace) na Krkavčinu a silnici Strákov - Č. Kostelec, podle níž vpravo klesáme k vodárně a křižíme zelenou.t. zn.. Podle vodárny vpravo (neznačeno) a hned strmě dolů vlevo 20 m a opět kolmo vlevo mezi stromy, mírnějším sjezdem k cestě, po níž 50 m dolů a podle posledního plotu vlevo 80 m na cestu. Po 30 m vlevo přijedeme na rozcestí Č.Kostelec - Hronov - Stárkov - Rtyně v Podkrk. v Horním Kostelci. Pokračujeme vlevo po modré t. zn., na Kostelecké a Zábrodské Končiny. Nyní jedeme vpravo (neznačeno), přes silnici a plání pod Kozákovým kopcem (469 m. n. m.) směrem k nemovitosti, kde křížíme žlutou t. zn.. Nad domkem vlevo, plání na okraj osady Zábrodí, kde křižíme modrou t. zn. a pokračujeme stejným směrem k silnici do "T" křižovatky H. Rybníky - Trubějov - Zábrodí, kterou přejdeme a dál pokračujeme červenou t. zn. k lesu. Cestou Boženy Němcové přes vrch U signálu (487 m. n. m.) a Kobylice (487 m. n. m.) na Kramolnu, k rozcestníku a křižovatku silnice Náchod - Trubějov - Studnice - náchodský zámek. Pokračujeme červenou t. zn. vlevo, kolem vojenského hřbitova a zámku do Náchoda.
Délka trasy je 34 km (VOLT 44 km).

6) Okolo Jiráskovy chaty
Náchod, pivovar - červenou t. zn., cestou Aloise Jiráska přes osadu Amerika vystoupáme na Jiráskovu chatu (622 m. n. m., rozhledna, ubytování, stravování) na Dobrošově. Vlevo plání (neznačeno), udržovanou stopou, směrem k dřevěnému kříži, dál do Osady Polsko, kde křížíme zelenou t. zn., mezi chalupami vpravo po cestě 500 m k silnici Náchod - Č. Čermná. Přes silnici dolů ke křížku 50 m, zde vlevo mírně stoupáme 50 m k autobusové zastávce Polsko. Pokračujeme vpravo lesní cestou pod Malinovou horou (641 m. n. m.) 3 km, než přijedeme k otevřené závoře na cestě Č. Čermá - Peklo. Zde je zelená t. zn., po níž pokračujeme vpravo pod Dubovicí (604 m. n. m.) 1,5 km. Potom vlevo po modré t. zn. strmě vystoupáme 300 m na cestu pod Kozí hřbet (684 m. n. m.) a po vrstevnici vpravo kopírujeme exponovaný a členitý terém Kozího hřbetu. Nádherný přírodní úkaz. Po 3,5 km pokračujeme vpravo po žluté t. zn., pod Jestřábí horou (552 m. n. m.), Krahulčí a Lysou horou (502 m. n. m.) na Nový Hrádek - náměstí ( rozcestník). Po červené t. zn., která vede přes Doly, cestou Aloise Jiráska kolem řeky Olešenky do Pekla (restaurace). Zde je křižovatka modré, červené, žluté i zelené t. zn.. Pokračujeme po žluté t. zn. přes Ostrovy do Náchoda.
Délka trasy je 29 km (VOLT 44 km).

7) Okolo Hejšoviny
Machovská Lhota, konečná zastávka autobusu - odtud po žluté t. zn. k rozcestníku U Zabitého a po červené s modrou t. zn. k Machovskému kříži (667 m. n. m..) Nyní vpravo po státní hranici (neznačeno) k přístřešku pro celní stráž, kde přejedeme hranici a dál po polském značení směr Pasterka (1 km), než odbočíme vlevo po lesní široké cestě (neznačeno). Po 1 km se dostaneme na žlutou t. zn. a naučnou stezku, po níž pokračujeme 2 km, než přijedeme na modrou t. zn. k rozcestníku. Po modré t. zn. téměř po vrstevnici pokračujeme 600 m k dalšímu rozcestníku, kde se kříží zelená, modrá a červená t. zn.. Vpravo po červené t. zn. hodně strmě vystoupáme 800 m, než křížíme silnici a pokračujeme ještě 400 m po červené t. zn.. V místě, kde je odbočka červené t. zn. vpravo, jedeme přímo na pláň Dolního Karlowa (neznačeno). Plání podle lesa po 300 m, křížíme silnici Radków - Karlow a pokračujeme po udržovaných stopách na Karlow. Křížíme silnici Kudowa Zdroj - Karlow a pokračujeme Machowskou Drogou, přes osadu Ostra Góra do Machovské lhoty k restauraci. Na tuto trasu je nutné mít u sebe občanský průkaz, nebo pas.
Délka trasy je 19 km (VOLT 29 km).

8) Z Machovské Lhoty do Náchoda
Z Machovské Lhoty - od restaurace U Lidmanů pokračujeme přes most a po cestě mezi domky 200 m ke zvoničce. Odbočíme vlevo proti zvoničce a za domkem vpravo, 400 m plání, mezi ohrazením pastvin, dál pod můstek a sjezdovku (restaurace). Od restaurace stoupáme ššikmo vlevo pod les a kopírujeme tvar vrchu Bučina ( 622 m. n. m.). Z hrotu Bučiny mírně klesáme úbočím 600 m. Nyní stoupáme k samostatně stojícímu stromu v louce 400 m (Pod Machovskými končinami). Pokračujeme mírným stoupáním do klínu, který tvoří koruny jehličnatého lesa před námi. Lesní cestou vpravo klesáme 500 m strměji, míjíme stavení a převážně mírně klesajícím terénem sjedeme do Sedmákovic. Zde křížíme červenou t. zn. a pokračujeme přímo, lesní cestou (neznačeno), do Žďárek. Žďárky projdeme na křižovatku (Hronov - Velké Poříčí), nyní stoupáme vpravo po silnici na Hronov, 250 m, než odbočíme vlevo po silnici ke kravínu. Stejným směrem pokračujeme k prvnímu stavení, před kterým jedeme přímo. Mezi vrchem Homolkou a rybníky projedeme k řadě domků ve V. Poříčí. Po 400 m přejdeme silnici Hronov - Žďárky na cyklostezku 22, k můstku přes řeku. Můstkem přímo plání na druhý stožár vys. napětí (neznačeno) a od něj kolem řady porostu k mostu před celnicí zpět na cyklostezku 22, kterou jedeme přes Běloves do Náchoda.
Délka trasy je 18 km (VOLT km).

9) Broumovské stěny z Březové
Březová, nádraží ČD - buď stoupáme po modré t. zn. směr Honský Špičák a po 2 km odbočíme vlevo na horskou cyklotrasu, která nás dovede na červenou cyklotrasu a ke kapli Sv. Huberta,
nebo
přejdeme přes trať a silnici směr Broumov. Stoupáme středem pláně (neznačeno) tak, abychom prošli mezi porostem a dál stoupáme plání mezi porostem nad první nemovitost v Jetřichově. Přejdeme silnici Březová - Jetřichov a pokračujeme pod "roubenkou" vpravo na pláň. Plání jedeme 200 m k silnici "Pod pasy" do "T" křižovatky silnice Broumov - Náchod - Jetřichov. Silnici přejdeme a pokračujeme lesní cestou vedle dřevěného oplocení. Na první křižovatce odbočíme vpravo a dále se držíme stále v lese a těsně podle lesa. Křížovou cestou přijedeme k turistické mapě pod kaplí Sv. Huberta.
Pokračujeme po červené cyklotrase, do Ameriky (restaurace). odtud po modré cyklotrase nad Martínkovice a dál po zelené cyklotrase nad Božanov. Dále vystoupáme po modré cyklotrase k Machovskému kříži (667 m. n. m.) a hodně strmě sjedeme širokou cestou k rozcestníku U Zabitého. Nyní vlevo přes most, po žluté t. zn. 1 km do Machovské Lhoty.
Délka trasy je 40 km (VOLT 53 km).

10) Skály - Vápenka
Adršpach, nádraží ČD - jedeme vedle kolejí (neznačeno) 400 m, směr Trutnov. Zde vlevo loukou k domkům u skal 300 m. Přejdeme koleje a podle domků po cestě 200 m. Dále asi 30 stupňů vpravo do louky. Po 100 m, nám po levé ruce zůstává podchod. Pokračujeme směrem na hrot lesa tak, že po 50 m opět přejdeme koleje na červenou t. zn., kterou pokračujeme pod Starozámeckým vrchem (681m.n.m.), kde je souběh žluté t. zn. s červenou. Pokračujeme po žluté t. zn., která nás přes Kalousy, pod Liščí horou (710 m. n. m.), a pod Čápem (786 m.n.m.), přivede k osadě Skály (647 m. n. m.). Zde je křižovatka žluté, červené a zelené t. zn. (zámeček - letní sídlo arcidiecéze do dnešní podoby přestavěn r. 1666, nyní zámecký hotel Bischofstein v sezonu otevřen). Pokračujeme červenou t. zn. do Studnice (restaurace) a ješště 100 m pod restauraci. Nyní vlevo podle potoka (neznačeno) 2 km do Vápenky na silnici (Stárkov - Jívka) Po silnici vlevo na Stárkov 250 m. Odbočíme kolmo vpravo a vystoupáme 250 m plání k "ranči",, a dalších 300 m nad ranč stejným směrem, než odbočíme vlevo do horního cípu lesa, ke dvěma břízám. Nyní lesní cestou 200 m, než vyjedeme na volné prostranství mezi lesy, pod stožáry vysokého napětí. Louku přejedeme rovným terénem při zachování směru k druhému lesu, kde odbočíme vpravo na lesní cestu. Projedeme lesem kolem studánky, na pláň ke křížku. Za křížkem mírně vpravo po 300 m vyjedeme v Jívce II,. na silnici Jívka - Stárkov. Vlevo klesáme po silnici směr Stárkov 500 m, než odbočíme ze silnice vpravo a lesní cestou stoupáme 800 m lesem, pod sjezdovku ve Chlívcích. Vrstevnicí v pravo se dostaneme na místní silnici a po ní opět v pravo a dál levotočivou zatáčkou na horní konec Chlívců (restaurace). Po 300 m stoupání mírně vpravo k lesu přijdeme k zelené t. zn.. Po zelené t. zn. vpravo 1 km k býv. Větrnému dolu. Odtud vlevo po modré t.zn. 500 m, na červenou t. zn. a panskou cestu. Po ní přes Krkavčinu k silnici Strákov - Č. Kostelec podle níž plání vpravo, klesáme k vodárně a křižíme zelenou. t. zn. Podle vodárny vpravo (neznačeno) a hned hodně strmě vlevo 20 m a dál kolmo vlevo, mezi stromy mírnějším sjezdem k cestě, po níž 50 m dolů a podle posledního plotu vlevo 80 m na cestu. Po 50 m vlevo přijedeme na rozcestí Č.Kostelec - Hronov - Stárkov - Rtyně v Podkrk. v Horním Kostelci. Pokračujeme vlevo po modré t. zn., na Kostelecké Končiny. Těsně před nejvyšším bodem Kosteleckých Končin, tj. po 1 km, odbočíme vlevo na pláň (neznačeno), křížíme zelenou t. zn. a podle lesa nejprve rovný terén později klesáme do Hájku 3 km, kde je zelená t. zn., kterou po 300 m opouštíme a mírně stoupáme zhruba středem pláně 1 km, pak se stáčíme vlevo na Studénky (neznačeno). Přejdeme silnici a po její levé straně s výjimkou asi 500 m jedeme přes Pavlišov na Babí a pěšky do Náchoda stále po červené t. zn..
Délka trasy je 42 km (VOLT 59 km).

11) Javoří hory
Meziměstí, nádraží ČD - nadchodem přejdeme kolejiště a pokračujeme po modré t. zn. 300 m, dál přes most vpravo (neznačeno), k bráně koupaliště. Pokračujeme vlevo pod les a lesní cestou po 700 m vystoupáme na pláň, kterou mírně vpravo přijedeme na cestu a po ní vlevo k Pomeznici (rozcestník). Nyní po modré t. zn. pod les. Pokračujeme podél lesa vpravo (neznačeno) nad Ruprechtice, kde je žlutá t. zn., kterou vystoupáme 200 výškových metrů k rozcestníku pod Ruprechtickým Špičákem (880 m. n. m.). Modrou t. zn. přímo, stoupáme na hřeben a státní hranici s Polskem. Dále náročným terénem po hranici přes Široký (839 m. n. m.), Hraniční a Jelení vrch (751 m. n. m.), dále přes Čertův a Jedlový vrch (733 m. n. m.) na Janovičky (restaurace). Od restaurace dolů po silnici (neznačeno) 200 m, dále vpravo nad sjezdovkami a za sjezdovkami se stáčíme vlevo a klesáme k silnici na Olivětín asi 500 m. Silnici přejedeme vlevo před chatovým táborem na žlutou t. zn. a modrou cyklotrasu, po nihž jedeme 100 m. Dál vpravo (neznačeno), mírně klesáme mezi rybníkem a oplocením školky, lesní cestou. Po 1,5 km vystoupáme 200 m k Chatě pod Bobří skálou. Pod ní projedeme na pláň, kterou klesáme ke dvěma stromům v dáli za Dvorským lesem, na volném prostranství 2 km. Odtud vidíme věž broumovského kláštera a po 400 m klesání jsme na modré t. zn., po níž pokračujeme do Broumova. Poznámka - tato trasa, pro svou náročnost, není vhodná pro lyžaře začátečníky!
Délka trasy je 29 km (VOLT 45 km).

12) Broumovské stěny z Broumova
Broumov, nádraží ČD - po žluté t. zn. 800 m k rozcestníku (v levém rohu náměstí) na červenou t. zn. a po ní na Křinici a Ameriku (restaurace). Z Ameriky stoupáme strmě zelenou cyklotrasou 1.8 km, na hřeben Nad roklí ( rozcestník) a klesáme pěšky k Václavovi, do Kovářovi rokle (534 m. n. m.) a do Hlavňova ke kravínu ( 523 m. n. m.). Dále vlevo po silnici do Suchého dolu. Ze Suchého dolu přímý směr po zelené cyklotrase k Barešovu kříži, zde vlevo na žlutou cyklotrasu. Po ní 800 m k lesu, kde je modrá t. zn., kterou klesáme lesem 2 km nad Bělý. Mírně stoupáme plání ke kravínu nad Bělím (neznačeno) a dál plání pod Broumovskými stěnami, střídavě lehce stoupáme a mírně klesáme do Řeřišnýho k turistické mapě. Zde vpravo přes most a přes červenou t. zn. vystoupáme 5 m stráně (neznačeno). Dál plání nad hospodářské stavení. Po 300 m přijedeme k silnici Machov - Machovská lhota, na modrou t. zn., která mírně vlevo, klesá 500 m loukou do Machovské Lhoty k restauraci.
Do Náchoda pokračujeme trasou č. 8.
Délka trasy je celkem 38 km (VOLT ).

13) Buková hora
Horní Adršpach, nádraží ČD - z nádraží dolů přes silnici Adršpach - Janovice a po cyklotrase (4036) kolem kostela k mostu. Za mostem (neznačeno) stoupáme vlevo plání vedle porostu a cesty, mezi Hraničním hřbetem a Dlouhým vrchem (698 m. n. m.) 1km. Dále stoupáme podle porostu odbočujícího vlevo k posedu a dál plání vpravo, mezi les a skupinu porostu. Mírně vpravo křížíme cyklotrasu a klesáme nad bývalou osadou Libnou. Pokračujeme pod Libenskou strání, pod lesem, 1 km do rohu lesa. Zde je modrá t. zn., kterou klesáme podle porostu ke křížku a do Zdoňova k rozcestníku. Dál stoupáme po žluté t. zn. nad Zdoňov ke státní hranici (hraniční přechod). Po 1 km navazujeme na červenou cyklotrasu, jdoucí na Bukovou horu (638 m. n. m.) k rozcestníku. Pokračujeme vpravo po červené cyklotrase 1,5 km. Dál při zachování směru, plání pod lesem (neznačeno), oblastí Nad studánkou, do Nového Dvora k rozcestníku, a po zelené t. zn. do Bohdašína. Nyní u křížku přejdeme silnici Teplice nad Met. - Broumov a přes most (neznačeno). Dál strmě stoupáme, vpravo nad kravínem k vrcholu Na kostele (690 m. n. m.). Nyní vpravo, nad porostem a dolů ke křížku, kde přejdeme silnici Pěkov - Lachov a klesáme pod Ostaší udržovanou stopou na okraj Pěkova (restaurace) a křižovatku silnice Police n. Met. - Teplice n. Met. - Broumov. Pokračujeme po místní komunikaci na Ostaš a po 500 m v pravotočivé zatáčce rovně na polní cestu. Z polní cesty křížíme zelenou t. zn. a plání, stejným směrem, klesáme k modré t. zn., která vede na zastávku ČD ve Žďáru nad Metují.
Délka trasy je 25 km (VOLT 32 km).
Varianta do Náchoda - za restaurací po červené t. zn. 50 m směr Ostaš, dál kolem plotu do pláně směr komín (neznačeno). Pokračujeme plání mezi Ostaší a porostem, k silnici Bukovice – Žďár nad Met. na zelenou t. zn., kterou pokračujeme pod vlekem do Police nad Metují ke garážím. Dál vpravo (neznačeno), kolem oplocení výrobny trvanlivých masných výrobků na silnici Police n. Met. – Žďár n. Met., kterou přejdeme a pokračujeme vlevo místní komunikací na silnici Police n. Met. – Hronov, kterou přejdeme a za poslední nemovitostí stoupáme vlevo po červené t. zn. a plánované cyklotrase na Radešov přes Bezděkov. Odtud po plánované cyklotrase (4152) na Nízkou Srbskou a Vysokou Srbskou (restaurace). Po 200 m po silnici přijdeme na červenou t. zn., kterou pokračujeme vlevo 500 m pod stožáry vysokého napětí (neznačeno). Klesáme pod napětím vpravo, do údolí pod Přední Zada. Dál přes most vpravo a plání mírně vlevo do prostoru mezi porostem, kterým vystoupáme k silnici Žďárky – Hronov. Silnici křížíme a po místní cestě, mírně stoupáme 400 m k letišti. Pokračujeme plání vlevo, přes vrchol Jonák (410 m. n. m.), na křížovatku silnice Hronov – Žďárky do Velkého Poříčí. Přejdeme silnici a pokračujeme cyklotrasou 22, téměř stále kolem řeky Metuje, přes celnici a Běloves do Náchoda. Za cyklo - můstkem můžeme jet přímo, plání na druhý stožár vys. napětí a od něj kolem řady porostu k můstku před celnicí a cyklostezkou do Náchoda.
Délka trasy z Horního Adršpachu do Náchoda je 48 km (VOLT 61 km).

14) Jestřebí hory z Adršpachu
Adršpach, nádraží ČD - jedeme vedle kolejí (neznačeno) 400 m, směr Trutnov. Zde vlevo loukou k domkům u skal 300 m. Přejdeme koleje a podle domků po cestě 200 m. Dále asi 30 stupňů vpravo do louky. Pokračujeme směrem na hrot lesa tak, že po 50 m opět přejdeme koleje a jsme na červené t. zn., kterou pokračujeme pod Starozámeckým vrchem (681m.n.m.), kde je souběh žluté t. zn. s červenou. Pokračujeme po žluté t. zn., která jde přes Kalousy, pod Liščí horou (710 m. n. m.), ke Kancelářskému příkopu. Tímto příkopem vpravo (neznačeno) klesáme 300 m, dál mezi ohradami pro skot, sjedeme do Janovic na silnici Adršpach - Radvanice, po níž vlevo opět po červené t. zn. 250 m k obchodu. Pokračujeme vpravo k zastávce ČD, před níž opět vlevo podle kolejí 200 m. Přejdeme koleje a křížíme červenou t. zn.. Pokračujeme stoupáním strání vlevo, pod lesem (neznačeno) 1,3 km ke stožáru. Za stožárem vlevo do lesa a lesní cestou strmě klesáme 1,5 km, než přejdeme koleje a klesáme po červené t. zn. 800 m poměrně strmým sjezdem do Radvanic na silnici Chvaleč - Janovice, k souběhu s modrou t. zn.. Pokračujeme červenou t. zn. kolem restaurace a hřbitova, lesní cestou na Paseky (restaurace). Pokračujeme zelenou t. zn. pod vrcholem Žaltman (739 m. n. m., rozhledna), na červenou t. zn. k rozcestníku u Bílého kůlu. Pokračujeme červenou t. zn., širokou panskou cestou, která nás vede přes Kolčarku, Odolov (restaurace) na Krkavčinu a silnici Strákov - Č. Kostelec, podle níž vpravo klesáme k vodárně, kde křižíme zelenou.t. zn.. Podle vodárny vpravo (neznačeno) a hned strmě dolů vlevo 20 m a opět kolmo vlevo mezi stromy, mírnějším sjezdem k cestě, po níž 50 m dolů a podle posledního plotu vlevo 80 m na cestu. Po 30 m vlevo přijedeme na rozcestí Č.Kostelec - Hronov - Stárkov - Rtyně v Podkrk. v Horním Kostelci. Pokračujeme vlevo po modré t. zn., na Kostelecké a Zábrodské Končiny. Nyní jedeme vpravo (neznačeno), přes silnici a plání pod Kozákovým kopcem (469 m. n. m.) směrem k nemovitosti, kde křížíme žlutou t. zn.. Nad domkem vlevo, plání na okraj osady Zábrodí, kde křižíme modrou t. zn. a pokračujeme stejným směrem k silnici do "T" křižovatky H. Rybníky - Trubějov - Zábrodí, kterou přejdeme a dál pokračujeme červenou t. zn. k lesu. Cestou Boženy Němcové přes vrch U signálu (487 m. n. m.) a Kobylice (487 m. n. m.) na Kramolnu, k rozcestníku a křižovatku silnice Náchod - Trubějov - Studnice - náchodský zámek). Pokračujeme červenou t. zn. vlevo, kolem vojenského hřbitova a zámku do Náchoda.
Délka trasy je 42 km (VOLT 56 km).

15) Orlické hory ze Zákoutí
Deštné v Orlických horách - Zákoutí, konečná zastávka autobusu - modrou t. zn. ( nebo po silnici) stoupáme necelé 2 km na Luisino údolí - rozcestník a souběh modré se zelenou t. zn.. Pokračujeme upravenou stopou vlevo, plání a téměř po rovině se dostaneme k lesu na modrou t. zn., kterou, lesní cestou stoupáme Pod Maruší (1042 m. n. m.), do sedla na Jelenku (1047 m. n. m.). Odtud vlevo po červené t. zn. na Velkou Deštnou (1115 m.n.m.; dřevěná rozhledna a kiosek horské služby). Pokračujeme přes Malou Deštnou (1090 m. n. m.) na Masarykovu chatu na Šerlichu (restaurace, ubytování) a dále po státní hranici přes Šerlich (1027 m. n. m.) na Bukačku (985 m. n. m.) a Polomské sedlo (1015 m. n. m.). Odtud vlevo po zelené t. zn. k rozcestníku na Sedloňovském vrchu (1050 m. n. m.). Dál klesáme mírně vpravo, kolem Sedloňovského vrchu širokou cestou, serpentinami k rozc. Knížecí a Polomské. Vpravo mírně stoupáme 200 m k rozcestníku "Knížecí cesta". Modrá t. zn. před rozcestníkem klesá vlevo lesní cestou. Po 800 m odbočíme opět vlevo (neznačeno) a lesní cestou spíše klesáme dalších 800 m mezi chaty na Zadní Polom (741 m. n. m.). Pokračujeme naučnou stezkou, která vede nad stavením v louce, kolem porostu, mírným klesáním k Polomu (U kapličky 690 m. n. m.) a na křižovatku silnice Sedloňov - Olešnice - Sněžné. 300 m vpravo je restaurace. Přejdeme silnici (neznačeno) přímo, směr Sněžné. Dál mírně stoupáme plání vedle silnice na špici lesa. Nad lesem stoupáme vpravo, nad řopík. Vlevo je tvrz Skutina (734 m. n. m.). Za řopíkem mezi břízami projedeme na další pláň. Klesáme šikmo nad "roubenku", potom vlevo mezi řopíky zarostlé porostem a osadou Lužany, pod spodní "roubenku". Za roubenkou, plání, projdeme řadu porostu a pokračujeme plání vpravo mezi lesy. Klesáme 300 m ke sjezdovce, kterou sjedeme na silnici Olešnice - Borová. Nyní souběžně s červenou t. zn. 300 m silnicí do Rzů (rekreační zařízení). Odtud za první budovou vpravo (neznačeno), kolem rekreační chalupy a lesní cestou na pláň k "roubence" pod lesem. U "roubenky" vlevo na několik stromů před námi nad Dlouhé. Odtud vpravo ke státní hranici, kolem které vystoupáme nad Borovou za kravín. Mezi kravínem a lesem sjedeme k cípu lesa. Dále pokračujeme vpravo kolem lesa, pod vrch nad Českou Čermnou, který vystoupáme a vlevo podle lesa, sjedeme na okraj České Čermné ke hřbitovu. Od hřbitova vlevo po zelené t.zn., jedeme 500 m k otevřené závoře přes cestu. Odbočíme vpravo po udržované stopě k silnici Česká Čermná - Dobrošov - Náchod a autobusové zastávce Polsko. Klesáme vlevo 50 m ke křížku a vystoupáme vpravo 50 m na silnici, kterou přejdeme a cestou podle lesa, pokračujeme do osady Polsko. Mezi prvními domky, vystoupáme po cestě vlevo a dále po pláni k Jiráskově chatě (622 m. n. m.; rozhledna, ubytování, stravování) na Dobrošově. Od chaty 200 m po zelené t. zn., potom vlevo asi 100 m od lesa nad stavení. Je-li nad stavením vpravo projetá stopa lesem, klesáme po ní. Není-li, sjedeme pod stavení na modrou t. zn. (která bývá vyhrnutá na kámen), po ní pod Vyhlídku a plání vedle lesa do Náchoda k areálu nemocnice.
Délka trasy je 40 km (VOLT 57 km).

16) Jestřebí hory z Trutnova – Poříčí
Trutnov – Poříčí, Nádraží ČD – červenou t. zn. jdeme silnicí směr Adršpach, pod viadukty. Za velkým viaduktem vpravo přes silnici Teplice nad Met. – Trutnov do Lhoty u Trutnova a pokračujeme cestou bratří Čapků na Hůru (621 m. n. m.), dál ke křížku na horním konci Markoušovic, vlevo stoupáme 150 m, poté vpravo pod porost 600 m. Dál vystoupáme 300 m ostře vlevo (neznačeno), na zelenou t. zn., po níž plání mírně stoupáme 1 km na Paseky (686 m.n.m.; restaurace, ubytování). Pokračujeme 100 m vpravo po červené t. zn., nyní vlevo do lesa (neznačeno) klesáme a stoupáme střídavě. Po 2 km vyjedeme na panskou cestu. Mírným stoupáním se po 50. m dostaneme k rozcestníku u Bílého kůlu, kde křížíme zelenou t. zn. a pokračujeme červenou t. zn., po panské cestě, která nás dovede členitým terénem, více klesajícím přes Kolčarku na Odolov (restaurace). Z Odolova vlevo zelenou t. zn. stoupáme plání do lesa, na Švédský vrch (660 m. n. m.) a klesáme přes býv. Větrný mlýn nad Chlívcema k silnici Č. Kostelec - Stárkov. Přímým směrem přes silnici (neznačeno), lesní cestou pod Vartou asi 500 m na červenou t. zn., která klesá pod Maternicí (546 m. n. m.) lesem, přes Jírovu horu (484 m. n. m.) do Hronova.
Délka trasy je 35 km (VOLT km).

17) Broumovské stěny, Zaječí roklí
Broumov, nádraží ČD – jdeme po žluté t. zn. 400 m, než přijdeme na zelenou t. zn., po které pokračujeme přes Křinici, Jalovčinec, Na samoty. 3 x křížíme modrou cyklotrasu. Po 500 m strmého stoupání přijdeme na žlutou t. zn.. Po ní vpravo (pěšky), projdeme Zaječí roklí (800 m), nad Slavný. Nyní klesáme přímo plání (neznačeno), pod vedení vysokého napětí a dál, na hrot lesa, kde je modrá t. zn., kterou klesáme lesem 2 km nad Bělý. Mírně stoupáme plání ke kravínu nad Bělím (neznačeno) a dál plání pod Broumovskými stěnami, střídavě lehce stoupáme a mírně klesáme do Řeřišnýho k turistické mapě. Zde vpravo přes most a přes červenou t. zn. vystoupáme 5 m stráně (neznačeno). Dál plání nad hospodářské stavení. Po 300 m přijedeme k silnici Machov – Machovská lhota, na modrou t. zn., která mírně vlevo, klesá 500 m loukou do Machovské Lhoty. Do Náchoda pokračujeme trasou č. 8.
Délka trasy je 33 km ( VOLT km).

18) Karlów, Bátorow
Machovská Lhota, po silnici na Karlów (7,5 km), pravý okruh na Bátorow (8 km), zpět na Karlów (8 km), do Machovské Lhoty (7,5 km) 31 km (VOLT 38 km), do Náchoda přes Sedmákovice VOLT 56 km.

19) Rýchory
Pomezní boudy, parkoviště u celnice – jedeme červenou t. zn. a širokou rolbou upravovanou stopou nad Novými Domky, přes Dolní Malou Úpu (kostel) na Lysečinské b. (restaurace). Po 1 km opustíme červenou t. zn. a pokračujeme po státní hranici po zelené t. zn. přes Čepel (911,5 m. n . m.) k malému hraničnímu přechodu. Dál pokračujeme červenou t. zn. přes Mravenčí vrch (1004,8 m. n. m.), Rýchorský kříž na Kutnou (996,2 m. n. m.). Na Rýchorskou b. (občerstvení) vede zelená t. zn. 500 m. Červenou t. zn. pokračujeme přes Dvorský les (1033 m. n. m.), Kámen (865,8 m. n. m.) k silnici Trutnov – Žacléř, kterou přejdeme u dělostřelecké tvrze Stachelberg a pokračujeme pod Babou (673,2 m. n. m.), přes Zámecký vrch (634,7 m. n. m.; rozhledna), cestou bří Čapků, kolem Vébrovky (bývalá Čapkova b.) na Bučinu (513 m. n. m.). Zde opustíme červenou t. zn. a pokračujeme plání (neznačeno) pod vysokým napětím do Trutnova – Střed.
Délka trasy je 31 km (VOLT 42 km).

Následující akce které pro Vás připravujeme

Norsko na kole

Krásná, neopakovatelná příroda.

Zima na náchodsku 41. ročník

Kalendář zimních i letních akcí. Po parádní letní sezóně klepe na dveře zima, bílá zima, s nadýchanou peřinou třpytivého sněhu. Díky.

Přípravy na léto vrcholí

Ještě další zajímavé cyklo i pěší akce pro Vás připravujeme. Mrkněte a neváhejte s přihlášením.