www.levneucto.wbs.cz - mzdy, účetnictví, daně ...

Podmínky plnění VO LT :

Výkonnostní odznak lyžařské turistiky (VO LT)

1. bronzový stupeň - 400 km (bez rozlišení obtížnosti)

2. stříbrný stupeň - dalších 1000 km - z toho 2 přejezdy "SO" a 1 přejezd "O"

3. zlatý stupeň - dalších 1500 - z toho 3 přejezdy "O"

4. diamantový stupeň - dalších 3000 km - z toho 5 přejezdů "SO" a 6 přejezdů "O"

"L" - lehký přejezd = do 50 bodů (VOLT km)
"SO" - středně obtížný přejezd = 50 - 65 bodů (VOLT km)
"O" - obtížný přejezd = nad 65 bodů (VOLT km)
VOLT km = km + přepočítané km za stoupání
K absolvované trase se:
- za 50 m stoupání připočítává 1 km
- při přenocování v terénu „bivak“, nebo stanování připočítává 25 km.

Potvrzení podmínek:

1. Potvrzování vychází z iniciativy turisty, který plní VO.
2. Za potvrzení se považuje vlastní vandrovní knížka, jednoduchý záznamník, diplom za účast s uvedením technických údajů atd.
3. V každém druhu dokumentace však musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa, příslušnost k O KČT, včetně čísla členského průkazu. Potvrzený výkon musí být ověřitelný.
4. Účast, dosažené hodnoty (km, stoupání, stupeň obtížnosti atd.) potvrzuje cvičitel, nebo vedoucí příslušného přesunu přítomný na akci, organizátor akce atd.
5. Doklady předložené k udělení příslušného VO musí být evidovány chronologicky za sebou.
6. O udělení výkonnostního odznaku požádá turista příslušnou sekci dle adresáře.
7. Splnění VO nahlásí turista svému mateřskému O KČT pro vnitřní evidenci, pořádek a přehled.

Následující akce které pro Vás připravujeme

Norsko na kole

Krásná, neopakovatelná příroda.

Zima na náchodsku 41. ročník

Kalendář zimních i letních akcí. Po parádní letní sezóně klepe na dveře zima, bílá zima, s nadýchanou peřinou třpytivého sněhu. Díky.

Přípravy na léto vrcholí

Ještě další zajímavé cyklo i pěší akce pro Vás připravujeme. Mrkněte a neváhejte s přihlášením.